Nieuws

Van Norschoten
08 april 2020

Communiceren met familie

Ondanks dat we weten dat niets het persoonlijk contact tussen mensen kan vervangen, zetten wij binnen zorgorganisatie Norschoten alles op alles om de communicatie tussen mensen mogelijk te maken. Het beeldbellen was binnen Norschoten al mogelijk, maar wij hebben de mogelijkheden verder uitgebreid. Voor beeldbellen zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Afspreken beeldbel-moment

Iedere woning binnen Norschoten beschikt over een tablet waarmee contact gelegd kan worden tussen familie en cliënt. De welzijnsbegeleider van de betreffende woning coördineert de belmomenten met familie. Wilt u een afspraak maken om met uw familielid te kunnen beeldbellen, neemt u dan contact op met de welzijnsbegeleider van de betreffende locatie. Op het met u afgesproken moment neemt een medewerker via skype of facetime contact met u om samen  met uw familielid te beeldbellen.

Iedere woning binnen Norschoten heeft nu een tablet of iPad waarmee contact gelegd kan worden tussen familie en cliënt. De welzijnsbegeleider van de woning coördineert de belmomenten met familie. Wilt u een afspraak maken om met uw familie te beeldbellen, neemt u dan contact op met de u bekende welzijnsbegeleider van de betreffende locatie.
Op het met u afgesproken moment neemt een medewerker via skype of facetime contact met u om samen  met uw familielid te beeldbellen.

Wat kun u doen tijdens het beeldbellen?

Via beeldbellen kunt u natuurlijk even bijpraten: ‘Hoe ziet de dag er uit, een praatje over het weer of iets wat u heeft meegemaakt. Maar u kunt natuurlijk ook samen een spelletje doen, bijvoorbeeld een potje yahtzee. Of wat denkt u van samen een liedje zingen, foto’s bekijken uit een fotoalbum of het delen van een mooie tekening?

Maak uw eigen film

Ook is het mogelijk om uw eigen gemaakte video te delen met onze cliënten. Bijvoorbeeld voor een persoonlijk groetje of een mooie wens.
U stuurt uw opname (gemaakt met mobiele telefoon of iPad) naar Norschoten, wij zorgen dat uw naaste uw boodschap of wens te zien krijgt.
Wilt u tips voor het maken van een video-opname met uw mobiele telefoon of iPad? Download dan hier de handleiding.

U stuurt uw filmpje via www.wetransfer.com naar: welzijnswinkel@norschoten.nl.
Vergeet niet te vermelden voor welke cliënt de boodschap is en op welke locatie en woning hij/zij verblijft.

Privacy

In het kader van de AVG en informatieveiligheid verzoeken wij u te letten op wat u deelt tijdens uw videogesprek. Norschoten kan niet garanderen dat het gebruik van Skype en Facetime 100% veilig plaatsvindt. Vergelijkbaar met het toepassen hiervan in uw privé-situatie. Voorkom daarom het bespreken van privacy-gevoelige informatie. U als familie bent zelf verantwoordelijk voor wat u deelt tijdens uw gesprek. Onze welzijnswerkers zorgen voor de begeleiding van het beeldbellen en de gesprekken. Er kan iemand in de buurt zijn die meeluistert. Goed om bij stil te staan als u in gesprek bent.

 

 

Nieuwsarchief