Nieuws

Van Norschoten
21 april 2020

Dagelijkse gang van zaken, een update

Binnen Zorgorganisatie Norschoten werken we van hart tot hart. We bieden onze cliënten zorg, behandeling, welzijn en onderdak in een informele, warme en gemoedelijke sfeer. Het welbevinden van onze cliënten staat altijd voorop. Ook in deze bijzondere tijd. Juist in deze bijzondere tijd.

Anders dan anders

Toch zien de dagen van onze cliënten er nu anders uit. Medewerkers werken in beschermende kleding. Lege gangen omdat bezoek niet is toegestaan, gezellig eten in het restaurant is er niet meer bij, en de activiteiten voor cliënten staan op een lager pitje. Op twee locaties heeft Norschoten een cohort-afdeling ingericht. Een cohortafdeling is een geïsoleerde afdeling waarbij alle cliënten als besmet worden beschouwd en verpleegd. Dit houdt in dat alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker dragen. Dit beeld kent u inmiddels van de televisie. Het heeft een grote impact op cliënten en medewerkers. Toch ziet Norschoten dit als de beste manier om het virus een halt toe te roepen.

Onze helden

Ook de dagen van onze medewerkers zijn anders. Zo hebben ze ineens een vitaal beroep en hebben geen keus: ze moeten ‘gewoon’ doorgaan. Maar ook voor hen is het spannend en onzeker. Er wordt een beroep op hen gedaan en gelijktijdig zijn er zorgen om het thuisfront te besmetten, ondanks alle beschermende kleding en maatregelen. We hebben daarom oog en aandacht voor onze medewerkers en bieden begeleiding in de vorm van psychologen als dat nodig is. We zijn onze medewerkers zeer dankbaar voor de tomeloze inzet, betrokkenheid en daadkracht. Dag in, dag uit.

Gespecialiseerd in (ouderen)zorg

Op het moment dat een cliënt verdacht wordt van het coronavirus wordt de cliënt in isolatie verzorgd en getest. Familie wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Blijkt de uitslag van de test positief, dan worden ook de overige cliënten en familie van de woning(en) geïnformeerd. Pas als een locatie een langere periode geen nieuwe verdenkingen meer heeft, informeren wij de familie opnieuw. Cijfers over aantallen vermoedelijke besmettingen en bevestigde besmettingen delen wij niet. Ook geen cijfers over overlijdens. We zien vergelijkbare cijfers in dezelfde periode van vorig jaar. Norschoten is een verpleeghuis en levert ouderenzorg. Dat is ons werk en daar zijn wij goed in. Cliënten die bij ons wonen of onze zorg ontvangen zijn kwetsbaar. Het gevecht tegen ziektes zoals het Norovirus en de MRSA-bacterie, daar zijn wij mee bekend. Zo ook met het dragen van benodigde beschermende middelen en het treffen van hygiënemaatregelen. Het is daarom goed om te benoemen dat er binnen Norschoten ook patiënten zijn die herstellen van corona.

Samenwerken in de regio

De contacten tussen de Barneveldse zorginstellingen waren al intensief, maar zijn door deze coronacrisis nog intenser geworden. Bijna dagelijks worden corona-gerelateerde onderwerpen met elkaar besproken. Er zijn korte lijnen en het is zeer snel schakelen. Huisartsen, therapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, iedereen werkt goed samen, altijd met de cliënt als uitgangspunt.

Ontmoet-hofjes, spraakramen en Norschoten-TV

Sinds 19 maart jl. is bezoek aan zorg- en verpleeghuizen niet meer mogelijk. Het is een landelijke kabinetsmaatregel. En hoewel er momenteel veel discussie is over de impact hiervan, houden wij hier vooralsnog aan vast. Wel hebben we een aantal alternatieve contact- en communicatiemogelijkheden ontwikkeld. Zo is er op elke locatie van Norschoten een ontmoet-hofje aangelegd. Binnen dit hofje kunnen familie en cliënten elkaar ontmoeten. Uiteraard staat ook hier de gezondheid van onze cliënten voorop. We wegen de ontmoetingen daarom zorgvuldig af.

Ook is het op elke locatie mogelijk om via een spraakraam (kijk- en luisterverbinding) contact te leggen tussen familie en cliënt. Dit contact gaat via het raam, speciaal hiervoor zijn geluidsboxen en microfoons geïnstalleerd. Ook de mogelijkheden van beeldbellen zijn uitgebreid zodat nog meer communicatie tussen familie en cliënt mogelijk is. En sinds deze week heeft Norschoten een eigen televisiekanaal speciaal voor cliënten: Norschoten-TV. Hier tonen we beweegtips, relevant nieuws en eventueel filmpjes van familie en naasten, die geschikt zijn om binnen Norschoten te tonen. Zo proberen we met deze alternatieven een dagelijkse glimlach op de gezichten van onze cliënten te toveren. Ook in coronatijd.

Dankbaar voor attenties en aandacht

Ook ontvangen wij veel steun van relaties en ondernemers in onze regio. Attenties voor cliënten, bloemen voor medewerkers, kaartjes en een hart onder de riem. Maar ook optredens en muziek in de tuinen bij onze locaties. Al deze attenties en activiteiten maken de dagen van onze cliënten en medewerkers een beetje dragelijker en mooier. En dat is heel erg nodig in deze onzekere en moeilijke tijd. Ook daarvoor zijn wij een ieder zeer dankbaar. Wij kijken uit naar het moment waarop wij onze deuren weer mogen openen en wensen iedereen veel sterkte en kracht.

 

 

Nieuwsarchief