Nieuws

Van Norschoten
27 januari 2016

De Vrienden van Norschoten waren op Beursvloer Barneveld 2016

Op donderdag 28 januari 2016 vond het evenement Beursvloer Barneveld plaats. Het was de vijfde keer dat maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar met gesloten beurs vonden. Dit evenement werd gehouden in het Schaffelaartheater in Barneveld.

Op de Beursvloer ontmoetten deze twee elkaar en ontstond een match, met aan beide kanten blijde gezichten. En: er is geen euro aan te pas gekomen. Door die verbinding ontstonden de mooiste resultaten.

Maatschappelijke Beursvloer met het grootste rendement!

Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestond uit nieuwe contacten, netwerken, samenwerkingsverbanden. Verschillende werelden ontmoetten elkaar. Partijen die elkaar anders niet tegen kwamen, raakten met elkaar in gesprek.

Om ervoor te zorgen dat de ‘vragers’ en de ‘aanbieders’ elkaar snel konden vinden, was de beursvloer opgedeeld in 6 themahoeken. Medewerkers van de bedrijven bevonden zich in de themahoek waarvoor zij een aanbod hadden. Medewerkers van de maatschappelijke organisaties konden met hun vraag op zoek naar bedrijven die aansloten bij hun wensen en een geslaagde match tot stand brachten. Kortom, vraag en aanbod werden vertaald in termen van mensen, middelen, massa, media en munten.

Tegenprestatie

Het doel was matches te maken. Stichting Vrienden van Norschoten heeft vier matches kunnen maken met Dijkman Tuinen, Stichting Present Barneveld, ABN AMRO en Lions Barneveld. Meer weten over de vraag en de tegenprestatie van Stichting Vrienden van Norschoten, kijk dan op Beursvloer Barneveld.

Nieuwsarchief