Nieuws

Van Norschoten
26 januari 2018

Donatie voor Veluwse Wens Ambulance

Donderdag 25 januari overhandigde Karin Breuker, raad van bestuur zorgorganisatie Norschoten, aan de Stichting Veluwse Wens Ambulance een cheque ter waarde van € 1.250,-. Dit bedrag is bijeengebracht door medewerkers en cliënten van Norschoten.

veluwse wens ambulanceIeder jaar kiest Norschoten voor haar eindejaarsbijeenkomst een goed doel uit waaraan medewerkers en vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. Ook tijdens de kerkdiensten voor cliënten rond kerst en Oud & Nieuw wordt er voor dit goede doel gecollecteerd. In 2017 is gekozen voor de Stichting Veluwse Wens Ambulance.

Norschoten draagt hen een warm hart toe. Voor het vervullen van net die ene wens van een ernstig ziek persoon kan namelijk de inzet van een wensambulance zo belangrijk zijn. Vanuit die gedachte probeert Stichting Veluwse Wens Ambulance iets te betekenen voor de mensen die in hun (pré)terminale fase van hun leven zijn of door hun chronische ziekte afhankelijk zijn van liggend vervoer. Stichting Veluwse Wens Ambulance draait volledig op de inzet van veel vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Nieuwsarchief