Nieuws

Van Norschoten
11 november 2020

Film dagbehandeling De Valk

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u gedurende één of meerdere dagen per week extra ondersteuning nodig? Dat kan met onze dagbehandeling. ’s Morgens en ’s middags bent u in goede handen bij onze zorgmedewerkers en behandelaren; aan het einde van de dag gaat u weer naar huis.

In deze film licht Arianne Spriensma, hoofd dagbehandeling, het doel van de dagbehandeling in Lunteren/De Valk toe. Op deze locatie zijn twee leefruimten met verschillend aanbod: de ene groep is bestemd voor mensen met beginnende dementie en de ruimte is ingericht voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Nieuwsarchief