Nieuws

Van Norschoten
14 december 2017

Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is nog altijd ongeneeslijk, maar patiënten die de aandoening hebben, blijken veel baat te hebben bij gespecialiseerde fysiotherapie.

Volgens de onderzoekers hebben patiënten met de nieuwe methode minder behandelingen nodig, terwijl het aantal complicaties afneemt. Daardoor gaan ook de zorgkosten flink omlaag. Met de gespecialiseerde behandeling worden Parkinsonpatiënten bewust gemaakt van alle bewegingen die ze maken; iets wat voor hen niet meer vanzelfsprekend.

Ook Norschoten heeft deze gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst. Zij zijn aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet.

Nieuwsarchief