Nieuws

Van Norschoten
06 september 2018

Hans Attema nieuwe manager bedrijfsontwikkeling Norschoten

Per 1 september 2018 bekleedt Hans Attema de nieuwe functie van manager bedrijfsontwikkeling bij zorgorganisatie Norschoten.

Karin Breuker (raad van bestuur Norschoten): “Norschoten is een zorgorganisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren is Norschoten in hoog tempo doorgegroeid naar een middelgrote zorgorganisatie met 11 locaties. Deze groei betekent ook veel voor de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van alle interne processen binnen onze zorgorganisatie. Hans zal als manager bedrijfsontwikkeling leiding geven aan deze ontwikkelingen en aan de stafafdelingen. Daarnaast zetten we binnen Norschoten langzaam maar zeker stappen naar het leggen van verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Norschoten zet tevens in op innovatie en verduurzaming van de organisatie Ook hieraan zal Hans een bijdrage leveren. Ik ben blij met de aanstelling van Hans, ons managementteam is nu compleet. Samen met de manager zorg  en welzijn, Renze van den Noort,  en manager kennis en behandelcentrum, Margreet van Dokkum a.i.,  is een sterk team neergezet waar we trots op zijn.’’

Foto Hans Attema juni 2018Hans Attema heeft de laatste jaren gewerkt als manager in de jeugd GGZ regio Utrecht en heeft onder andere health care bedrijfskunde gestudeerd. De zorg voor ouderen, mensen die tijdelijk of voor langere tijd zorg en behandeling nodig hebben, is waar we het uiteindelijk voor doen. Daar gaat Hans Attema als manager bedrijfsontwikkeling aan bijdragen.

 

Over Norschoten

Norschoten is een christelijke zorgorganisatie in de regio Barneveld die verpleeghuiszorg, hospicezorg, revalidatie en dagbehandeling biedt. Norschoten heeft ruim 600 medewerkers en er zijn meer dan 600 vrijwilligers actief

Nieuwsarchief