Nieuws

Van Norschoten
02 oktober 2017

Hospice Barneveld houdt open huis

Zaterdag 14 oktober 2017 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Ook in Barneveld wordt hier uitgebreid aandacht besteed. Hospice Barneveld houdt een open huis voor belangstellenden van 13.30 tot 15.30 uur.

Kwaliteit van leven

De dag van de palliatieve zorg is een belangrijk moment om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken en hoe belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken.

Open huis

Zaterdag 14 oktober 2017 is er een open huis van 13.30-15.30 uur in Hospice Barneveld, Kweekweg 5. Iedereen kan dan zien en ervaren hoe in Barneveld welzijn een plek krijgt in de palliatieve zorg. Ook vindt u hier informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Palliatieve zorg Norschoten

De kennis en kunde van het vrijstaande Hospice Barneveld wordt ook ingezet in de zorg aan de cliënten die bij Norschoten wonen. Medewerkers van Norschoten zijn op 14 november uitgenodigd om hierover uitleg te krijgen. De titel van de avond is “Meegaan tot het einde” -Palliatieve zorg binnen Norschoten. Deze avond wordt afgesloten door Marinus van de Berg  die zijn gedichten uit zijn gelijknamige bundel zal bespreken

Nieuwsarchief