Nieuws

Van Norschoten
30 september 2016

IGZ tevreden over zorg en behandeling Norschoten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert binnenkort een geactualiseerde lijst (peildatum 16 september 2016) met zorginstellingen waar meer kans is op een risicovolle situatie. Norschoten voldoet aan de getoetste normen en komt daarom niet op deze geactualiseerde lijst voor.

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de verpleegzorg. Op 4 juli 2016 publiceerde de IGZ de ‘Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’. De Tweede Kamer debatteerde woensdag 6 juli 2016 over de verpleeg(huis)zorg. In dit debat is aan de IGZ verzocht in oktober 2016 een geactualiseerde lijst van deze verpleegzorginstellingen te publiceren. Norschoten was in de lijst van 4 juli 2016 opgenomen onder categorie 2. Categorie 2 betreft vervolgtoezicht, waarmee de inspectie toetst of de zorginstelling de geconstateerde tekortkomingen heeft opgelost.

Situatie per 16 september 2016

In de afgelopen periode heeft Norschoten er alles aan gedaan om te voldoen aan de normen van de IGZ. Op 30 augustus 2016 heeft er een onaangekondigd toetsingsbezoek plaatsgevonden. Uit dit bezoek blijkt dat Norschoten voldoet aan de getoetste normen. Naar aanleiding van deze bevindingen is Norschoten per 16 september 2016 in categorie 4 (toezichttraject afgesloten) geplaatst.

Karin Breuker, bestuurder van Norschoten: ‘’Wij zijn heel erg blij dat de inzet en inspanning van al onze medewerkers resultaat heeft gehad en dat Norschoten nu van deze lijst afgehaald is. Dat betekent niet dat we nu de teugels laten vieren. We gaan door met het op professionele wijze verlenen van warme zorg aan onze cliënten.’’

Nieuwsarchief