Nieuws

Van Norschoten
30 november 2020

Installatie professionele adviesraad Zorgorganisatie Norschoten een feit

Met ingang van 26 november jl. heeft Zorgorganisatie Norschoten er een onafhankelijk adviesorgaan bij: de professionele adviesraad (PAR). De PAR zet zich in voor het verder professionaliseren van de beroepsgroepen verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding binnen Norschoten, zodat een optimale kwaliteit van zorg wordt geleverd.

Continu verbeteren
Het professionaliseren doet Norschoten door de kwaliteit van de zorg aan cliënten continu te verbeteren. Het totale welbevinden van de cliënt staat hierbij voorop. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en het management van Norschoten. Deze adviezen kunnen gaan over voorgenomen beleid, maar ook over de kwaliteit van verpleging en verzorging binnen de locaties. Ook het bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en kunde is een speerpunt van de professionele adviesraad.

Jarenlange ervaring
De professionele adviesraad wordt gevormd uit diverse disciplines binnen Norschoten zodat vraagstukken altijd vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. Op dit moment bestaat de raad uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een paramedicus. Een sollicitatieprocedure loopt op dit moment zodat de PAR zeer binnenkort aangevuld kan worden met aanvullende disciplines zoals een verzorgende/evv’er, een (praktijk)verpleegkundige en/of een welzijnsmedewerker. Daarnaast kan desgewenst een zorgconsulent, een leidinggevende of een geestelijk verzorger worden toegevoegd aan de raad, afhankelijk van de casus of het vraagstuk. De raadsleden adviseren vanuit hun jarenlange praktijkervaring en expertise. Zo leggen zij eenvoudig de link tussen beleid en praktijk omdat zij als geen ander weten wat wel en niet werkt. De PAR-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Nóg betere zorg en dienstverlening
Raad van bestuur en management van Norschoten zijn blij met de installatie van de PAR. ‘Een team professionals dat ieder vanuit zijn of haar vakgebied meedenkt en meekijkt. Zij weten als geen ander wat nodig is om goede zorg te bieden afgestemd op de wensen van onze cliënten. Datgene doen wat bijdraagt aan het totale welbevinden. Zij kennen de praktijk, de vraagstukken en dilemma’s waarmee onze (zorg)medewerkers dagelijks te maken hebben. Beleidsvoornemens laten aansluiten bij de praktijk, daar wordt onze zorg en onze dienstverlening alleen maar beter van. En dát is uiteindelijk wel waar we het bij Norschoten voor doen: in een sfeervolle, veilige omgeving goede zorg en behandeling bieden aan onze cliënten. Dat is onze missie, ‘van hart tot hart’ elke dag weer’, aldus het management  van Norschoten.

Nieuwsarchief