Nieuws

Van Norschoten
24 april 2018

Koningsspelen op de Klaverweide

In het kader van de maatschappelijke stage hebben leerlingen van de Meerwaarde en cliënten van Norschoten samen Koningsspelen gehouden.

Koningsspelen KLW 2018

Zaklopen, blik gooien, kegelen, bekers stapelen, eierrace en bal in basket gooien. Deelnemers werden fanatiek aangemoedigd.

 

Nieuwsarchief