Nieuws

Van Norschoten
22 oktober 2015

Logopedisten Norschoten geslaagd voor externe kwaliteitstoets

Maandag 19 oktober 2015 hebben de logopedisten met glans de externe vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald. Logopedie Norschoten is de enige praktijk in Barneveld voor volwassenen en ouderen. De kwaliteitstoets logopedie is bedoeld voor de eerstelijnszorg, die wordt bekostigd door de zorgverzekering. Iedere volwassene en oudere die logopedie nodig heeft, kan in de eerstelijnspraktijk van Norschoten terecht.

Certificaat vrijwillige kwaliteitstoets LogopedieKwaliteitstoets
De toets is uitgevoerd door Health Care Auditing. De kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. Het behalen van de toetsing is dus een soort bevestiging dat Norschoten kwaliteitszorg levert: de dossiers zijn goed op orde, er wordt zorggedragen voor de veiligheid en privacy van de cliënt, er wordt op de juiste wijze verslag gelegd en Norschoten betrekt de cliënt in het opstellen van de te behalen logopedische doelen.

Ook voor zorgverzekeraars is een dergelijke toets belangrijk; voor hen is dit een instrument om de kwaliteit van de eerstelijnsbehandelingen logopedie te toetsen.

Eerstelijnsbehandeling logopedie Norschoten
Logopedisten werken niet alleen met en voor de cliënten van Norschoten, maar ook volwassenen en ouderen uit Barneveld en omgeving  kunnen voor behandeling  bij hen terecht. De logopedisten zijn onder andere gespecialiseerd in taal-, spraak of slikproblemen bij neurologische aandoeningen, aangezichtsverlammingen en cognitieve communicatieproblemen. We bieden muziektherapie bij afasie, mimetherapie en zijn aangesloten bij het Parkinsonnet en MS-kennisnetwerk. De eerstelijnspraktijk is op werkdagen geopend van 08.30 – 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 – 12.30 uur. Voor het maken van een afspraak kan men bellen met 0342-40 40 00 of mailen naar logopedie@norschoten.nl

Nieuwsarchief