Nieuws

Van Norschoten
07 juli 2021

Kwaliteitsverslag 2020

In het kwaliteitsverslag 2020 beschrijven we wat er in het afgelopen jaar op het gebied van kwaliteit bereikt is in de organisatie. Kwaliteit gaat over de dagelijkse zorg en ondersteuning die wij bieden aan onze cliënten, over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Naast een uitgebreid kwaliteitsverslag, is er nu ook een publieksversie gemaakt in de vorm van een ‘kwaliteitshuis’.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor de cliënt en het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Het opstellen van dit kwaliteitsverslag komt voort uit het kwaliteitskader.

Veel leesplezier!

Nieuwsarchief