Nieuws

Van Norschoten
01 september 2015

Ludger Stuijt gediplomeerd muziektherapeut

ludger 200x200Medio september 2015 krijgt Ludger Stuijt zijn diploma uitgereikt van de HBO-opleiding Creatieve Therapie Hogeschool Utrecht. Muziektherapie is zijn specialisatie binnen deze opleiding. Daarmee is Norschoten de eerste zorgorganisatie in Barneveld die beschikt over een gediplomeerd muziektherapeut.

Muziektherapie is een niet-verbale therapie. Bij veel ziektes kan muziek bijdragen in het herstel of dragelijker maken ervan. Voor jong en oud. De muziektherapeut is er in gespecialiseerd door middel van muziek mensen bewust te maken van hun gevoelens en deze aan de oppervlakte te brengen. Als het spreken moeilijk wordt, bijvoorbeeld door een beroerte, dan kan het zijn dat zingen nog wel lukt. Muziektherapie kan dan helpen om te leren de woorden weer uit te spreken. Luisteren naar favoriete muziek kan herinneringen losmaken en muziek helpt om beter met stress en spanning om te gaan.

Ludger Stuijt licht toe: “Een arts schrijft deze therapie voor als een cliënt ‘iets’ met muziek heeft en als het niet lekker gaat. Als mensen weinig met muziek op hebben, bereik ik ook weinig. Ik geef muziektherapie vooral individueel, soms ook in groepjes. Ik zoek, samen met de cliënt, naar muziek die de cliënt mooi vindt. Muziek waar je van houdt, doet wat met je. Daar gaan we naar op zoek, eerst via receptieve muziektherapie (luisteren). Bij de jonge verpleeghuisbewoners gaat het vaak ook om het samen muziek maken. Dat verhoogt de eigenwaarde van de cliënt.

In de opleiding heb ik geleerd om heel dicht bij de cliënt te komen. Door het fingerspitzengefühl verder te ontwikkelen om te ontdekken hoe de cliënt is, wat heeft hij/zij nodig en hoe kun je contact maken op een niet-verbale manier. Daarnaast gaat het in de opleiding ook om het methodisch werken en het toepassen van verschillende werkvormen.

Het is een prachtig vak: Muziek doet mensen weer opleven. Ogen gaan stralen, gevoelens en herinneringen komen weer tot leven en mensen worden weer enthousiast.’’

Meer over muziektherapie bij Norschoten leest u hier

Nieuwsarchief