Nieuws

Van Norschoten
23 oktober 2019

Motomed voor locatie Putten

Op maandag 30 september is de motomed officieel in gebruik genomen tijdens een gezellige bijeenkomst. De heer Nap, directeur van Rabobank Randmeren en de heer Roggeveen en mevrouw Kaptein, bestuursleden van de Vrienden van Norschoten waren hierbij aanwezig samen met cliënten en medewerkers van de locatie.

Rabofonds Randmeren en de Vrienden van Norschoten hebben samen een motomed geschonken aan de cliënten van de locatie in Putten.

We zijn heel blij dat deze locatie nu ook de beschikking heeft over een motomed. Zij waren namelijk de enige locatie van Zorgorganisatie Norschoten die nog een motomed miste.

Een motomed is een bewegingstrainer, waar mensen zowel actief als passief mee kunnen fietsen. Het fietsen kan zittend op een stoel of in een rolstoel. Dit maakt het mogelijk dat heel veel cliënten kunnen bewegen. We hopen dat de cliënten veel beweegplezier gaan beleven met de motomed.

Nieuwsarchief