Nieuws

Van Norschoten
28 oktober 2015

Nieuwbouw Norschoten opgeleverd

Maandag 25 oktober 2015 is de nieuwbouw van Norschoten opgeleverd. In deze nieuwbouw, genaamd Norschoten locatie Drostendijk, wordt voorlopig de afdeling Revalidatie gehuisvest. Daarmee komt voor de afdeling Revalidatie een eind aan de tijdelijke huisvesting aan de Amersfoortsestraat in Barneveld.

Norschoten locatie Drostendijk drostendijk 1 website_2501
De nieuwbouw bestaat uit vier woningen, die elk ruimte biedt aan acht appartementen met eigen sanitair en keuken. Iedere woning heeft tevens een gezamenlijke huiskamer.  Donderdag 29 oktober 2015 vindt de verhuizing plaats. Cliënten en medewerkers van de afdeling Revalidatie Barneveld zijn blij dat hun tijdelijk verblijf in de noodvoorziening aan de Amersfoortsestraat na drie jaar nu eindigt.

Verbouwing hoofdgebouw Norschoten
Onlangs heeft de uitbreiding en renovatie van het hoofdgebouw van Norschoten aan de Klaverweide haar hoogste punt bereikt. In het voorjaar van 2016 zal ook dit gebouw worden opgeleverd. De uitbreiding wordt dan de definitieve plek van  de afdeling Revalidatie. De cliënten die nu in de noodvoorziening aan de Klaverweide wonen, zullen dan hun intrek nemen in de vanmorgen opgeleverde nieuwbouw Norschoten locatie Drostendijk. Na de renovatie en uitbreiding van het hoofdgebouw heeft Norschoten onder meer de beschikking over een eigen restaurant, waar ook de wijkbewoners gebruik van kunnen maken.

Revalidatie Barneveld
Revalidatie Barneveld biedt revalidatiezorg aan 32 cliënten. Een vaste team van gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden,  therapeuten en  twee vaste artsen die eindverantwoordelijk zijn, bieden een therapeutisch klimaat, waarbij alles in het kader staat van het revalideren. Vanuit verschillende ziekenhuizen uit de regio worden cliënten door hun specialist verwezen naar Revalidatie Barneveld. Revalidatie Barneveld bestrijkt alle zorgpaden: CVA, amputatie, electieve orthopedie (geplande knie-/ heup- en schouderoperaties), trauma.  Iedere cliënt heeft zijn eigen individuele behandelplan, afgestemd op zijn/haar eigen doel. Na de klinische opnamen krijgen cliënten ook nog ambulante therapie om het revalidatieproces zo goed mogelijk af te ronden; veelal door dezelfde, bekende, behandelaren. Door middel van meeloopmomenten wordt ook de mantelzorger betrokken bij de revalidatie. Daarnaast krijgen zij informatie voor aanpassingen thuis en over het regelen van zorg in de thuissituatie.

Nieuwsarchief