Nieuws

Van Norschoten
05 november 2019

Norschoten beste werkgever 2019-2020

Medewerkers belonen Norschoten met keurmerk Beste Werkgever

 

Voor de tweede keer heeft Zorgorganisatie Norschoten in oktober meegedaan aan het MedewerkersBelevingsOnderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory. Uit zowel dit onderzoek als uit het onderzoek uit 2017 blijkt dat de medewerkers Norschoten hoger beoordelen dan branchegenoten in de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties). Norschoten heeft daarom het keurmerk Beste Werkgever 2019-2020 gekregen.

Onderzoeksresultaten

De Beste Werkgeversscore is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Uit de resultaten van 2017 kwam al naar voren dat het aantal betrokken en bevlogen medewerkers Norschoten hoger lag dan bij branchegenoten. In 2019 blijkt dat dit percentage is toegenomen! (Op ‘bevlogenheid’ scoort Norschoten 8,1.) Om die reden heeft Norschoten het keurmerk Beste Werkgever 2019-2020 gekregen.

Goed werkgeverschap

Organisaties met een Beste Werkgevers-keurmerk worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap.
Karin Breuker, raad van bestuur: “We zijn natuurlijk heel trots op deze waardering door onze medewerkers. Dit is voor ons de bevestiging dat we met elkaar de goede dingen doen én we doen de goede dingen goed. In Norschoten staan cliënten én medewerkers centraal. Als medewerkers met plezier hun werk doen, heeft dat ook zijn weerslag op de dagelijkse zorg die wij leveren aan onze cliënten. Daar worden cliënten ook blij van. Dat zij tevreden zijn, blijkt uit de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Cliënten waarderen onze zorg daar met een 8,3. Dit zijn allemaal resultaten waar we met zijn allen hard aan werken.”

Werkdrukbeleving

Opvallend in de resultaten is de werkdrukbeleving. Medewerkers ervaren minder werkdruk, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

Breuker: “Toen twee jaar geleden de arbeidsmarkt krapper werd en dus moeilijker om nieuw zorgpersoneel aan te trekken, heeft Norschoten al maatregelen genomen om de werkdruk op te vangen. Zo zijn er op iedere woning sfeermakers en huishoudelijk medewerkers aangetrokken, die voor gezelligheid zorgen en dagelijkse huishoudelijke taken verrichten. Dit is een succes gebleken: zorgmedewerkers kunnen zich nu meer richten op hun vak: het uitvoeren van zorgtaken.
Het is mooi om te zien dat deze maatregelen effect hebben en dus echt iets betekenen voor medewerkers. We zijn dan ook blij dat we voor ‘verloopbestendigheid’ een 8,1 scoren.”

Beste Werkgever tot en met 2020

Het keurmerk is gratis en niet te koop. Organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Zorgorganisatie Norschoten laat hiermee zien dat ze een hele goede werkgever is in de ouderenzorg binnen haar werkgebied. Norschoten mag zich tot en met 2020 ‘Beste Werkgever’ noemen. Beste Werkgevers is 15 jaar geleden door Effectory en Intermediair gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De best scorende organisaties worden beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’. Effectory en Intermediair belonen goede werkgevers en goed werkgeverschap, omdat ze geloven dat bedrijven waar medewerkers worden gewaardeerd beter presteren. En dat medewerkers het verschil maken.

Nieuwsarchief