Nieuws

Van Norschoten
02 juli 2015

Norschoten dient pilotproject in bij VWS

‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ is de titel van het projectvoorstel dat Norschoten heeft ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vrijdag 3 juli 2015 zal Norschoten haar projectvoorstel toelichten.

Het ministerie en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ (bestaande uit NPCF, LOC, Actiz, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut) hebben organisaties uitgedaagd om plannen in te dienen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en vernieuwing(en) in de verpleegzorg bij VWS. Hiermee willen deze partijen laten zien én tonen dat we als branche werken aan verpleegzorg waarbij de cliënt het middelpunt van handelen is; en niet het systeem. Anders gezegd: het gaat om initiatieven van nu die leiden tot beleid van de toekomst.

Bram Roggeveen, directeur van Norschoten, licht het ingediende projectvoorstel toe: “Norschoten wil veel meer én veel eerder de samenwerking opzoeken op het moment dat over de noodzaak van verpleegzorg gesproken gaat worden. Daarin willen we zelfs zo ver gaan dat als de cliënt nog thuis woont we de zorgindicatie willen laten vaststellen door de (wijk)verpleegkundige, (gebeurt nu door het Centrum Indicatiestelling) en al direct een netwerkberaad willen opzetten. Het sociale netwerk van de cliënt blijft zo ook bij hem/haar betrokken, zodat de bestaande leefwijze en leefwereld behouden blijft. Het uiteindelijke resultaat van dit plan zal opleveren dat de cliënt veel meer de eigen regie heeft, er veel sneller gewenste zorg geleverd kan worden en familie en mantelzorgers meer betrokken zijn bij de afstemming tussen alle schakels die de zorg leveren. En ‘last but not least’: de cliënt woont langer thuis waarbij toezicht en veiligheid zijn gewaarborgd.”

Voor Norschoten betekent dit project ook een versterking van de wens om nog meer dan we al doen de samenwerking op te zoeken met onder andere de thuiszorgorganisaties in de regio.

Nieuwsarchief