Nieuws

Van Norschoten
13 juni 2022

Norschoten Hospice Barneveld ontvangt PREZO-keurmerk

Norschoten zorgt duidelijk anders. Gepassioneerd, betrouwbaar, servicegericht en altijd in verbinding met de cliënt. Met deze manier van werken heeft Hospice Barneveld het PREZO-keurmerk behaald. Maandag werd dat bevestigd met de overhandiging van het keurmerk aan het team van de hospice.

Hospicezorg in Barneveld
Norschoten Hospice Barneveld biedt een warme en geborgen plaats voor mensen met een korte levensverwachting. De geboden zorg wordt afgestemd op uw individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgen gasten en hun naasten alle aandacht en liefdevolle zorg op weg naar een waardig afscheid.

PREZO keurmerk
PREZO staat voor werken aan continue kwaliteitsverbetering samen met en vanuit het perspectief van de cliënt. Dit sluit aan bij de kernwaarden van Norschoten. Niet de focus op protocollen, systemen of richtlijnen, maar op het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan gasten in de hospice. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg.

Het keurmerk wordt behaald door onafhankelijke toetsing. Uiteraard wordt ook gekeken naar de landelijke eisen voor goede zorg. Het certificaat wordt uitgereikt door de Stichting Perspekt, een kwaliteitsinstituut in de zorg.

Waardegedreven zorg
Het auditteam van de stichting Perspekt is onder de indruk van de goede samenwerking tussen verpleegkundigen en vrijwilligers en de oprecht waardegedreven zorg voor zowel de gasten als hun naasten. In hun eindrapport geven ze aan dat Norschoten Hospice Barneveld maximaal scoort op de waarden uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar Het auditteam is positief verrast door de heldere doelstelling voor de toekomst van het hospice en de uitwerking hiervan.

Het behalen van dit keurmerk is genoeg reden voor de medewerkers van Norschoten Hospice Barneveld om trots te zijn!

Nieuwsarchief