Nieuws

Van Norschoten
11 oktober 2016

Norschoten in de media

Wij vinden het uitermate vervelend te constateren dat onze organisatie, Norschoten, in  een uitzending van Nieuwsuur op maandag 10 oktober 2016 in een negatief daglicht werd gesteld.

  • Er werd gestart met een item over de 11 slecht presterende  verpleeghuizen, waarna Norschoten nadrukkelijk in beeld werd gebracht (beeldmateriaal van de uitzending van 5 juli 2016)
  • Norschoten stond toen weliswaar op de lijst van 150 zorginstellingen, maar bevond zich niet in de categorie van de 11 instellingen die onder intensief vervolgtoezicht werden gesteld.
  • Nieuwsuur had zelfs op haar eigen site kunnen nagaan dat Norschoten niet tot deze 11 instellingen behoorde (http://nos.nl/artikel/2115644-lijst-zwakke-verpleeghuizen-gepubliceerd.html).
  • Inmiddels hebben wij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vernomen dat wij van categorie 2 naar categorie 4 (toezichttraject afgesloten) zijn verplaatst (peildatum 16 september 2016) en dat Norschoten niet meer voorkomt op deze –nog openbaar te maken- lijst.
  • Op onze website en in diverse media hebben wij hier bekendheid aangegeven. Nieuwsuur heeft hiermee verzuimd haar mededelingen goed voor te bereiden. De berichtgeving van gisteravond was derhalve onzorgvuldig en onvoldoende voorbereid.
Nieuwsarchief