Nieuws

Van Norschoten
22 juni 2020

Norschoten investeert in wetenschap geriatrische zorg en behandeling

Vandaag, 22 juni 2020, is de Wetenschapscommissie van zorgorganisatie Norschoten officieel geïnstalleerd. Met wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling en de verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg.

Samenwerking met kennisinstituten

Dat doet de wetenschapscommissie door samenwerking aan te gaan met universitaire kennisinstituten om zo uit te groeien tot expertisecentrum op het gebied van geriatrische zorg en behandeling. Door mee te werken aan landelijke onderzoeksprojecten, maar zelf ook wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren, stimuleert de wetenschapscommissie het ‘evidence based’ werken binnen Norschoten.

Agenda, visie en beleid

Een van de doelen van de commissie is het opstellen van een wetenschapsagenda en visie en beleid rondom wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgt zij voor coördinatie, afstemming en monitoring van onderzoeksvoorstellen en/of lopende onderzoeken. Overstijgende ontwikkelingen die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek worden besproken en ook intern worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om kennisuitwisseling onderling te stimuleren.

Ouder wordende mens

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg hebben veel invloed op elkaar. Wetenschappelijk onderzoek is nodig voor verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg en behandeling en het verbeteren van diagnostiek en behandeling voor de ouder wordende mens. ‘Wij geloven dat door de combinatie van kennis en kunde in diagnoses, een betere behandeling en zorg aan cliënten kan worden geboden. Dat draagt bij aan comfortabel ouder worden, iets wat wij bij Norschoten ontzettend belangrijk vinden. Het totale welbevinden van de mensen met als één van de onderwerpen, indien nodig, hoogwaardige behandeling. We zijn er trots op dat Norschoten kennis en kunde nu combineert en op deze manier als expertisecentrum doorontwikkeld’, alsdus Benjamin Corstanje, lid van de wetenschapscommissie.

De commissie is gestart met:
Rafaëlle van Gijssel – Msc Health Sciences, Programmamanager behandeling
Ilja Petersen – Msc Neuropsycholoog
Anneli Langbroek – Bewegingswetenschapper, MSc en Fysiotherapeut
Drs. Benjamin Corstanje – Specialist oudergeneeskunde & Opleider AIOS ouderengeneeskunde

Van links naar rechts: Rafaëlle van Gijssel, Ilja Petersen, Anneli Langbroek, Karin Breuker (raad van bestuur), Drs. Benjamin Corstanje

 

Nieuwsarchief