Nieuws

Van Norschoten
06 februari 2019

Norschoten ontvangt een motomed van de Tafelronde 148 Barneveld

Op donderdag 31 januari werd een motomed (bewegingstrainer) aangeboden door Kippenren Barneveld, een initiatief van Tafelronde 148 Barneveld. De leden Gerwin van Beek en Robert Jan Lubbers kwamen de motomed officieel overhandigen aan Peter van Kruistum, hoofd zorg en welzijn van de woningen 3 en 4 op de locatie Klaverweide. De Stichting Vrienden van Norschoten heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de Kippenren van 2018 en dit is door hen gehonoreerd. Van de Vrienden van Norschoten waren Ali Kaptein en Bram Roggeveen aanwezig bij dit feestelijke moment.

José Meinten, welzijnsbegeleider en Williene van der Poel, bewegingsagoog  hebben uitleg gegeven over de werking van het apparaat en wat beweging bij cliënten teweeg brengt. Beweging kan veel positieve prikkels geven bij de cliënten en de lichamelijke conditie verbeteren of in stand houden. Norschoten wil graag werken aan het verbeteren van de beweegnorm en de motomed levert hier een positieve bijdrage aan. Cliënten worden hiermee gestimuleerd tot extra bewegen op de eigen woning. Het is mogelijk om het apparaat te gebruiken voor het trainen van de benen, armen en handen.

De cliënten en medewerkers van Norschoten zijn erg blij met de motomed en bedanken de gulle gevers van harte.

Nieuwsarchief