Nieuws

Van Norschoten
07 november 2019

Onderzoek samenwerking met 's Heeren Loo en De Rozelaar

Zorgorganisatie Norschoten, ’s Heeren Loo Zorggroep en Stichting De Rozelaar onderzoeken de mogelijkheid van verdere samenwerking op basis van ieders kennis en kunde. Deze week ondertekenden zij hiervoor de intentieverklaring.

Cliënten van ’s Heeren Loo en De Rozelaar worden steeds ouder en deze organisaties krijgen meer behoefte aan kennis en kunde op het gebied van de ouderenzorg. Zorgorganisatie Norschoten wil graag andere kennis en kunde in huis halen om cliënten meer uitdaging aan te bieden.

In deze intentieverklaring geven ’s Heeren Loo, De Rozelaar en Norschoten aan dat samenwerking voor alle partijen voordelen heeft. Het doel van de samenwerking is het aanvullen van elkaars deskundigheden en uitwisselen van kennis voor de verschillende doelgroepen. Hiermee wil men bereiken dat er voor alle cliënten van partijen in de regio Barneveld passende en hoogkwalitatieve zorg beschikbaar is.

Nu de intentieverklaring is getekend, is de vervolgstap dat op managementniveau wordt gekeken wat er voor welke cliënten nodig is. Medewerkers zullen over en weer heel gericht elkaars afdelingen bezoeken. Voorlopig is er een jaar voor uitgetrokken om dit te onderzoeken en een plan te maken hoe de samenwerking nader vormgegeven kan worden.

Nieuwsarchief