Nieuws

Van Norschoten
24 september 2018

Open Huis bij Hospice Barneveld

Zaterdag 13 oktober 2018 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Ook in Barneveld wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Hospice Barneveld (Kweekweg 5), onderdeel van zorgorganisatie Norschoten, houdt een open huis voor belangstellenden van 11.00 tot 14.00 uur.

Kwaliteit van leven

De dag van de palliatieve zorg is een belangrijk moment om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken, en hoe belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken.

Open huis

Zaterdag 13 oktober 2018 is er een open huis van 11.00 tot -14.00 uur in Hospice Barneveld. U kunt hier informatie krijgen over vrijwilligerswerk en er is aandacht voor mantelzorgers. ‘Welzijn’ is een belangrijk onderdeel in de palliatieve zorg; dat kunt u tijdens het open huis hier zien en ervaren. Voor vragen over rouw- en verliesbegeleiding is ook een deskundige aanwezig.

Palliatieve zorg Norschoten

De hospice hoort bij zorgorganisatie Norschoten, en is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. De kennis en kunde van het hospice wordt ook ingezet in de zorg aan de cliënten die bij zorgorganisatie Norschoten wonen.

Nieuwsarchief