Nieuws

Van Norschoten
06 oktober 2016

Opnieuw leren spreken: muziek als opstap

 

Welzijnsbegeleider Ludger Stuijt

Ik ben Ludger Stuijt. Al meer dan 12 jaar werk ik als welzijnsbegeleider in Norschoten. Als welzijnsbegeleider leidde ik het bewonerskoor en organiseerde ik diverse muzikale activiteiten. In 2012 kreeg ik de kans een opleiding te volgen tot muziektherapeut aan de Hogeschool Utrecht. Deze kans greep ik met beide handen aan. In 2015 behaalde ik mijn diploma en sindsdien werk ik halftijds als muziektherapeut en de andere helft als welzijnsbegeleider in Norschoten.

Waarom heb je gekozen voor het vak muziektherapie?

Als welzijnsbegeleider heb ik ervaren wat muziek kan betekenen voor mensen in een verpleeghuis. Cliënten in een vergevorderd stadium van dementie komen tot leven en gaan soms meezingen wanneer ze liederen horen die ze goed kennen uit hun jeugd. Dit heb ik diverse malen meegemaakt. Muziek doet een appèl op onze emoties, onze herinneringen, en soms kom je als vanzelf in beweging. Het is een prachtig medium om mensen te bereiken die anderszins ver weg lijken. Met hulp van muziek contact maken met cliënten op een dieper niveau. Wanneer cliënten nog in staat zijn een instrument te bespelen, is het bijzonder om in een muzikaal samenspel contact te maken, te reageren op elkaar en de ander mee te nemen.

Hoe kwam je tot het schrijven van een artikel over Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) bij chronisch globale afasie?

In Norschoten ontmoette ik een man met chronische globale afasie die al tien jaar lang weinig meer kon zeggen dan een nietszeggend stopwoordje. Ik vroeg mij af of SMTA hem zou kunnen helpen zijn woordenschat iets uit te breiden. Dit heeft geleid tot een uitgebreid onderzoek dat beschreven is in dit artikel.

 

Nieuwsarchief