Nieuws

Van Norschoten
21 juli 2016

Pilot: Verkorte indicatiestelling

Met het pilot-project ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ neemt Norschoten deel aan het  programma Waardigheid & Trots. Recent is over het deeltrajecten van deze pilot ‘Indicatiestelling en intake’ een interview geplaatst op de website Waardigheid & Trots.

Indicatiestelling en intake

Norschoten wil eraan bijdragen dat mensen die verpleegzorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Bovendien willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken doordat zij de zorg voor de langer thuis blijvende mensen alleen dragen. Dat is in een notendop onze visie op zorg. Door het verkorte indicatietraject dat  in het kader van Waardigheid en trots is ingevoerd, kunnen wij hieraan bijdragen.

 

 

Nieuwsarchief