Nieuws

Van Norschoten
15 januari 2020

Roparun schenkt koppelbedden

Roparun heeft in 2019, naast andere doelen, voor de koppelbedden gelopen. Alle netwerkregio’s voor palliatieve zorg konden een aanvraag indienen voor deze koppelbedden. De werkgroep Palliatieve zorg van Zorgorganisatie Norschoten nam het initiatief om dit voor een aantal zorglocaties van Norschoten te doen. Norschoten is lid van de Palliatieve Netwerken regio Gelderse Vallei en Eemland, via hen is onze aanvraag ingediend en positief beoordeeld! De vijf bedden zijn op onlangs in ontvangst genomen.

Wat is een koppelbed?

Het koppelbed is een logeerbed voor mensen die graag af en toe samen willen zijn (een koppel dus) in een zorgomgeving. Door middel van het bijrijden en op de juiste hoogte stellen van het koppelbed, wordt een eenpersoons hoog-laag zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed.

Aandachtige zorg

In Norschoten werken medewerkers de presentiebenadering van Andries Baart, waarbij vooral de persoonsgerichte benadering voorop staat. De mogelijkheid om een koppelbed in te zetten past hier naadloos bij en zal hier in onze ogen zeker een grote bijdrage aan leveren.

“Hoe mooi is het om even naast elkaar te kunnen liggen en contact te hebben. We zijn dan ook blij verrast dat we deze bedden toegewezen hebben gekregen. We gaan er met elkaar voor zorgen dat ze regelmatig gebruikt gaan worden”.

Roprarun

Roparun is een goededoelenstichting met de missie ‘leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.

Nieuwsarchief