Nieuws

Van Norschoten
13 mei 2016

Scheiden wonen en zorg: probleem voor senioren met laag inkomen

Scheiden van wonen en zorg levert problemen op voor zorgbehoevende senioren met een laag inkomen. Zij kunnen sinds 1 januari 2016 geen (of zeer moeizaam) een zorgappartement huren die met Volledig Pakket Thuis (VPT) wordt aangeboden in een geclusterde woonvorm. Voor senioren met een zorgindicatie (zzp 5 of hoger) én een laag inkomen betekent dit geen of zeer beperkte toegang tot een woning waar de benodigde zorg geboden kan worden. Zorgorganisatie Norschoten en woningcorporatie Omnia Wonen trekken daarom aan de bel.

 Met name voor haar locatie Elspeet levert dit voor Norschoten problemen op. Norschoten wil  de geselecteerde zorgkandidaten zorg verlenen, maar de eigenaar van de woningen, Omnia Wonen, mag ze niet huisvesten. Dit betekent dat Norschoten te maken heeft met leegstand, terwijl er wel mensen met een zorgvraag op de wachtlijst staan.  Een botsing van regelgeving over Zorg (Ministerie VWS) en regelgeving over Wonen (Ministerie BZK – Wonen en Rijksdienst), sinds corporaties per 1 januari 2016 passend moeten toewijzen. Dit houdt in dat bij het toewijzen van een woning de huurprijs in verhouding moet zijn met het inkomen en de gezinsgrootte van de woningzoekende. Voor de hogere inkomens is er een uitzondering gemaakt, maar niet voor de lagere inkomens.

 

Op zoek naar een oplossing De ontstane situatie is niet werkbaar en daarom zijn de betrokken partijen op zoek naar oplossingen. Die oplossing zou kunnen liggen in het herstellen van de regelgeving. Het Rijk is hiervoor de aanwezigen instantie. Daarom vragen de betrokken partijen aandacht bij de politiek en netwerkorganisaties voor de ontstane situatie om zo het nijpende probleem op de kaart te zetten. Mogelijke oplossingen kunnen liggen in:

  1. Herstellen van de onwenselijkheid in regelgeving en de inkomenstoets voor cliënten met een zzp5 en hoger voor deze specifieke locaties afschaffen.
  2. Specifieke regelgeving opstellen zodat familie kan bijdragen in geval de cliënt een te laag inkomen heeft. (bijvoorbeeld alleen AOW)
Nieuwsarchief