Nieuws

Van Norschoten
29 maart 2018

Sfeermaker: nieuwe functie voor extra gezelligheid

Sinds februari 2018 werken bij zorgorganisatie Norschoten zo’n 45 mensen  in de nieuwe functie van sfeermaker. Sfeermakers zorgen in de avonduren voor gezelligheid op de huiskamers waar psychogeriatrische cliënten verblijven. Tegelijkertijd hebben zij een toezichthoudende functie. Norschoten is een van de eerste organisaties die op deze manier extra toezicht en gezelligheid organiseert. Deze nieuwe medewerkers kan Norschoten inzetten dankzij het extra geld dat het ministerie VWS aan de zorg beschikbaar heeft gesteld.

 

Functie sfeermaker

taalstagiair Norschoten 260x234De sfeermaker betrekt cliënten zoveel mogelijk bij de dagelijkse activiteiten, zoals tafel dekken en het gezellig maken, gezamenlijk eten,  kletsen, samen opruimen en stimuleert hen om daaraan actief mee te doen. Daarnaast zorgt de sfeermaker voor ontspanning door een spelletje te doen, te helpen met internet of een praatje te maken. De sfeermaker werkt in de avonden van 17.30 tot 21.00 uur.
De sfeermaker verricht geen zorgtaken en is permanent op de huiskamer aanwezig.

Scholing

Medewerkers, veelal scholieren, krijgen van Norschoten een korte scholing , zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Zo krijgen zij onder andere informatie over dementie, wat betekent wonen in een zorginstelling  en welke  sfeerverhogende activiteiten (zowel individueel als groepsgewijs) zij kunnen doen met en voor mensen met dementie. Deze scholing wordt met een vaste frequentie aangeboden en herhaald.

Eerste ervaringen

Renze van den Noort, manager zorg en welzijn: “De eerste sfeermakers zijn nu zo’n zes weken aan de slag. En we zijn nu al blij met de positieve effecten van de sfeermakers. Cliënten vinden het ’s avonds gezelliger in de huiskamer en gaan daardoor ook later naar bed dan voorheen. Dit heeft weer een positief effect op hun nachtrust: men slaapt rustiger en slaapt ’s ochtends langer door.
Familieleden vinden het een geruststellende gedachte dat er ook ’s avonds meer tijd en aandacht is voor de cliënt. Zorgmedewerkers zijn blij met de sfeermakers: Het brengt hen meer rust en tijd om te doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen.
Ook somatische cliënten zien de effecten van een sfeermaker en geven aan dat zij ook wel zo iemand ’s avonds in hun omgeving willen hebben. Norschoten is blij dat het extra geld dat het ministerie aan de zorg heeft verleend, nu al aantoonbaar én met een positief effect is ingezet.”

Nieuwsarchief