Nieuws

Van Norschoten
01 oktober 2015

Norschoten start dagbehandeling Putten

Vanaf 1 oktober 2015 start Norschoten een dagbehandeling in Putten voor mensen met  lichamelijke of geheugenproblemen. Met de dagbehandeling in Putten wordt het voor Puttenaren, die te maken hebben met deze problematiek, mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd is dagbehandeling ook een ondersteuning voor de mantelzorger; op deze manier hebben zij een of meerdere dagen per week even ‘hun handen vrij’

124927-Foto Putten (gebouw)Indicatie is nodig
Norschoten biedt al zorg, welzijn en behandeling  aan mensen van 55 jaar of ouder  in 32 verpleegappartementen aan de Jan  Nijenhuisstraat 183 in Putten.Op dezelfde locatie wordt het  vanaf 1 oktober mogelijk op maandag en donderdag deel te nemen aan de dagbehandeling. Hiervoor komen mensen in aanmerking die beschikken over een WMO+- of Wlz-indicatie. Voorlopig zijn er per dag zes dagbehandelingsplaatsen beschikbaar, zowel voor psychogeriatrische als somatische cliënten.

Dagbehandelingsactiviteiten
De activiteiten van de dagbehandeling zijn er speciaal op gericht mensen en hun omgeving  te helpen om te gaan met lichamelijke of geheugenproblemen. Op de dagbehandeling vinden zowel individuele als groepsactiviteiten plaats, zoals geheugentraining, beweegactiviteiten, groepsgesprekken en kook- en bakactiviteiten. Ook kan men, indien  nodig therapie krijgen als er lichamelijke beperkingen heeft (o.a. valpreventie). Verder wordt er gezamenlijk een warme maaltijd gekookt en genuttigd.

Het multidisciplinaire team begeleidt en ondersteunt daar waar behandeling of verzorging gewenst of noodzakelijk is. De mogelijkheden van de cliënt staan centraal. Wat kan men nog zelf en waar heeft men ondersteuning bij nodig; daar stemt Norschoten het behandelplan op af.

Meer informatie
Voor meer informatie over de dagbehandeling in Putten kan men terecht bij de zorgconsulenten van Norschoten, tel. 0342-40 40 00.

Nieuwsarchief