Nieuws

Van Norschoten
22 juli 2016

Toekomstige nieuwbouw en renovatie Klaverweide

In het Magazine ‘Bouwen aan de zorg” (juli 2016) is aandacht besteed aan de nieuwbouw ‘Drostendijk’ van Norschoten in Barneveld:

Bouwen aan de zorg

De hoofdlocatie van zorgorganisatie Norschoten aan de Klaverweide in Barneveld, gericht op psychogeriatrie, somatische zorg, dagbehandeling en revalidatie, dateert van 1998 en is in 2003 uitgebreid met tijdelijke huisvesting. Voor de overgang naar wonen met zorg op basis van eenpersoonskamers was een nieuwe transformatieslag nodig; die is recent vormgegeven met een renovatie- en nieuwbouwdeel, uitgevoerd door Burgland Bouw. “De zorgverlening voldoet nu aan de eisen des tijds”, vertelt directeur-bestuurder Bram Roggeveen.

Diensten en woonvormen van locatie Klaverweide/Drostendijk

Op de locatie Klaverweide/Drostendijk, aan de groene oostzijde van Barneveld, wordt door Norschoten een veelheid aan diensten verleend, zoals woonvormen in het kader van psychogeriatrie en somatiek, geriatrische revalidatie, dagbehandeling en eerstelijnszorg (fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie). In 2012 zijn twee afdelingen (3×10 pg-plaatsen en 3×10 revalidatieplaatsen) verhuisd naar een tijdelijke huisvesting in Barneveld; in 2013 is één van deze twee afdelingen teruggekomen in een renovatie van 3×10 (deels een-/deels tweepersoonskamers) naar 4×8 eenpersoonskamers. Na oplevering van de nieuwbouwlocatie in het nabijgelegen Kootwijkerbroek is één van de afdelingen 3×10 pg (deels een-/deels tweepersoonskamers) verhuisd naar 4×8 (3×8 pg en 1×8 somatiek). Lees hier meer over op bouwen aan de zorg.

Nieuwsarchief