Nieuws

Van Norschoten
09 maart 2016

Uit voorzorg, Goede nazorg ........ Organiseer het!

Een van de fysiotherapeuten uit het kennis- en behandelteam van Norschoten, Petra van den Brink, is momenteel aan het afstuderen als Master Neurorevalidatie en Innovatie. Met deze studie hoopt zij haar expertise als innovator in de neurorevalidatie te kunnen toepassen binnen en buiten Norschoten.

oost westHaar afstudeerproject bestaat uit een onderzoek en een verbeter- traject voor het CVA-nazorgproces. Revalidanten die na een revalidatieperiode naar huis gaan, lopen vaak pas thuis tegen problemen aan. Thuis valt het toch tegen en komen pas de vragen. Het onderzoek zal zich richten op hoe wij als behandelteam de nazorg kunnen verbeteren, zodat cliënten goed voorbereid naar huis gaan en weten waar ze heen kunnen als er thuis iets mis loopt. Daarbij wil Norschoten dat cliënten tevreden zijn over de zorg die geboden wordt na een CVA. Deze nazorg zal georganiseerd gaan worden in samenwerking met verschillende zorgverleners in de gemeente Barneveld

Heeft u vragen of tips?

Het onderzoek is gestart in januari 2016 en zal in juni 2016 de eerste resultaten moeten opleveren. Vanaf januari zijn  therapeuten van het kennis- en behandelcentrum, specialisten ouderengeneeskunde en de zorg  van de revalidatieafdeling betrokken bij dit project, zodat wij met het hele team bijdragen het verbeterproces.
De belangrijkste persoon in dit hele traject is de cliënt en mantelzorger. U bent de expert en u heeft uiteindelijk de regie! Het is daarom van belang, dat u aan kunt geven als u ergens tegen aan loopt. Heeft u nu al vragen of tips, mail dan naar p.vdbrink@norschoten.nl. Zij is projectleider en kan u tips, vragen en opmerkingen meenemen in het project. Helpt u ons mee?

 

Nieuwsarchief