Nieuws

Van Norschoten
19 maart 2020

Update 19 maart | 16.30 uur | Verdere beperking bezoek

Zoals u weet doen wij er alles aan om het coronavirus buiten de deuren van Zorgorganisatie Norschoten te houden. Wij doen dit in nauw overleg met het RIVM, de GGD, hulpverleners, specialist ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio. Als wij het nodig vinden scherpen wij tussentijds de maatregelen aan.

Verdere beperking bezoek
Vanaf vrijdag 20 maart a.s. maximeren wij het bezoek tot 1 persoon per dag per cliënt. Wij sturen op zo min mogelijk contactmomenten om op die manier een eventuele overdracht van het virus te voorkomen. Wij realiseren ons gelijktijdig dat bezoek voor u of uw familie bijdraagt aan het welbevinden en soms zelfs van levensbelang is. Vooralsnog is bezoek dus nog steeds welkom.

U ontvangt ongetwijfeld van veel kanten informatie over het coronavirus. Voor de volledigheid herhalen wij voor u de eerder gemaakte maatregelen binnen Norschoten:

  • Bezoek wordt ontvangen op eigen zit/slaapkamer (appartement)
  • Bezoek mag geen gebruik maken van de woonkamer of restaurant
  • Huisdieren zijn niet welkom
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
  • Wees alert op ziekteverschijnselen

Wij kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen minder welkom op u overkomen. Echter, de
gezondheid van onze cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers staat voorop.

Wij wensen u veel sterkte in deze onzekere periode.

Nieuwsarchief