Nieuws

Van Norschoten
17 maart 2021

Vanaf donderdag 18 maart a.s. meer bezoek mogelijk                

Minister De Jonge gaf tijdens de persconferentie op 8 maart 2021 aan dat bezoekmogelijkheden verruimd mogen worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat álle bewoners tweemaal zijn gevaccineerd. Hoewel de vaccinatiebereidheid onder Norschotenbewoners hoog is, is 100% niet haalbaar. Of men zich wel of niet laat vaccineren, is een persoonlijke keuze. Daar hebben we respect voor. Ondanks dat binnen Zorgorganisatie Norschoten niet alle bewoners zijn gevaccineerd, verruimen we toch de bezoekmogelijkheden op alle locaties. We hebben hierin een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het nemen van meer risico en het welbevinden van de bewoners.

Twee bezoekers per bewoner
Met ingang van donderdag 18 maart a.s. zijn weer twee bezoekers per bewoner per dag welkom. Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn. Ook kinderen, ongeacht de leeftijd, zijn welkom en tellen mee als één bezoeker. Bezoekers hoeven niet perse tegelijk te komen. Dus tweemaal één bezoeker op een dag is vanaf donderdag mogelijk.

Extra alert en voorzichtig
Dat we met elkaar voorzichtig blijven, is ontzettend belangrijk. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Door meer bezoekers ontstaat er meer beweging op de locaties. De kans op overdracht van het virus neemt dus toe. We blijven dan ook wijzen op alle maatregelen die we nemen om het coronavirus buiten de deur te houden. We vragen alle bezoekers vriendelijk om deze maatregelen goed op te volgen.

Bezoekregels kunnen weer wijzigen
Bewoners mogen vanaf donderdag dus meer bezoekers ontvangen. Toch kan het zijn dat we de bezoekregels weer moeten aanpassen bij een verdenking of besmetting. We hopen dan op begrip van bewoners, familie en naasten. Zorgorganisatie Norschoten wenst iedereen fijne bezoekmomenten toe en een fijn weerzien.

Nieuwsarchief