Nieuws

Van Norschoten
12 juni 2020

Vanaf volgende week meer bezoek aan cliënten mogelijk

Sinds 3 juni jl. zijn alle locaties van Zorgorgansatie Norschoten gefaseerd opengegaan voor bezoekers. Al onze cliënten mogen nu een vaste bezoeker ontvangen op één of twee momenten per week. In de media wordt dit ook wel fase 1 genoemd. Met ingang van 15 juni a.s. start fase 2 en mag het bezoek aan cliënten worden verruimd. Ook dit doen wij gefaseerd en is afhankelijk van de 14 dagen incubatietijd.

Meer bezoekers welkom!
Op elke locatie van Norschoten zijn de effecten van de afgelopen twee weken in beeld gebracht. Zo is gekeken naar de gezondheidseffecten op de verschillende cliënten en is goed gelet op het algemeen welbevinden. Ook hebben we bekeken of de strenge (hygiëne)regels goed worden opgevolgd door de bezoekers. En niet onbelangrijk: we hebben per locatie en woning gemonitord of we het corona-virus buiten de deur konden houden.
Wij zijn erg blij te kunnen concluderen dat fase 1 van de bezoekregeling goed is verlopen.
Zorgorganisatie Norschoten is klaar voor fase 2.

Maatwerk per cliënt
Onze cliënt is áltijd ons uitgangspunt bij het bepalen wat wel of niet mogelijk is qua bezoek. Afhankelijk van de gezondheid en omstandigheden bepalen arts, praktijkverpleegkundige en leidinggevende in relatie tot de cliënt wat passend is. Dat kan het verruimen van het aantal bezoekers en bezoekmomenten op locatie zijn, maar ook een dagje naar huis behoort tot de mogelijkheden. Maar het kan ook zijn dat cliënt en familie het advies krijgen om alleen maar even te wandelen. Wij kunnen ons voorstellen dat familie en naasten gebruik willen maken van álle mogelijkheden. Zij hebben vader, moeder of naaste al zo lang moeten missen. Toch kan het zijn dat de bezoekmogelijkheden per locatie, en soms zelfs per woning verschillen. Dit kan bij familie misschien gemengde gevoelens oproepen. Wij rekenen er echter op dat wij het vertrouwen krijgen dat wij áltijd handelen met het allerbeste voor onze cliënten voor ogen. Familie en eerste contactpersonen zijn of worden persoonlijk geïnformeerd over de bezoekmogelijkheden.

Uitbreiding dagbesteding
Ook de interne dagbesteding en dagbesteding op locatie wordt vanaf volgende week verder opgestart en uitgebreid. Wel proberen we het aantal contactmomenten en het ‘verkeer’ tot een minimum te beperken. Wij vinden het fijn dat we nu nóg actiever kunnen bijdragen aan het totale welbevinden van cliënten. Met de externe dagbesteding wordt nog niet gestart.

Revalidatie
Met ingang van 18 juni a.s. start de afdeling revalidatie met proefverlof. Cliënten die bij ons revalideren mogen vanaf dan een bezoekje brengen aan huis. Iets waar door cliënten echt naar wordt uitgekeken.

Pedicure en kapper
De inzet van de pedicure op de diverse locaties wordt gecontinueerd. Behandelingen zijn nog steeds alleen op medische gronden. Cosmetische behandelingen starten in een latere fase. Ook de kappers krijgen weer toegang tot de locaties van Norschoten. Uiteraard houden de kappers zich aan de richtlijnen die gelden voor de kappersbranche.

Vol vertrouwen
Norschoten is blij dat we beetje bij beetje familie en contactpersonen weer binnen de locaties mogen verwelkomen. Bezoekers hebben zich de afgelopen weken goed aan de richtlijnen en afspraken gehouden. Deze richtlijnen zijn streng en lijken wat minder welkom, maar alleen dan kunnen wij onze deuren weer langzaam openen. Wij kijken dan ook vol vertrouwen naar de aankomende fase.

Nieuwsarchief