Nieuws

Van Norschoten
23 maart 2020

Veel gestelde vragen coronamaatregelen

Voor alle algemene vragen over corona verwijzen wij u naar de site van het RIVM.

Ook op de site van de Rijksoverheid staat veel relevante informatie.

Tenslotte, onze brancheorganisatie Actiz heeft een veelgestelde vragen lijst waar wij u graag naar verwijzen.

De meeste vragen die wij ontvangen gaan over het wel of niet op bezoek komen bij uw familie en/of naasten. Premier Rutte heeft op de persconferentie van 19 mei jl. bekend gemaakt dat vanaf 15 juni a.s. bezoek aan verpleeghuizen weer mogelijk is als het verpleeghuis vrij is van corona.

Uiterlijk 15 juni a.s. kunnen wij op álle locaties van Norschoten weer bezoek ontvangen. We hanteren wel strikte voorwaarden. Over de mogelijkheden en voorwaarden wordt familie persoonlijk geïnformeerd. Als het lukt om een locatie eerder te openen dan 15 juni, dan doen we dit uiteraard direct.

Voor cliënten in de stervensfase maken wij een uitzondering. Dit is een intense periode voor alle betrokkenen. De uitzonderingen worden tussen de arts en de familie besproken.

Ik mag niet op bezoek komen, maar mag mijn vader, moeder, familielid wel naar mij toe komen?
Laten we daar duidelijk over zijn: nee, helaas ook dit is niet toegestaan.
Het RIVM adviseert alle contacten tot een minimum te beperken om zo de overdracht van het virus te minimaliseren. Wij houden ons strikt aan de regels. Als iemand op bezoek zou gaan en weer terugkomt is dat een risico voor al onze cliënten en medewerkers.

Mag ik voor het raam van mijn vader, moeder, partner, familielid zwaaien vanuit de tuin? Zo hebben we toch een beetje contact.

Binnen Norschoten hebben wij een aantal alternatieve mogelijkheden nu bezoek binnen de muren niet is toegestaan. Speciaal voor familie en naasten hebben we ontmoethofjes en spraakramen.
Om de ontmoetingen in goede banen te leiden én te blijven voldoen aan alle richtlijnen van het RIVM, zijn deze ontmoetingen alleen mogelijk op afspraak. Als u hier een vraag over heeft, kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van de locatie. Spontaan in de tuin zwaaien lijkt leuk, maar dit kan ook veel onrust geven. Vandaar dat wij u alternatieve mogelijkheden bieden.

Ik regel het wasgoed voor mijn vader, moeder, familie, naaste, mag dat nog?
Jazeker. Als de was niet door Norschoten wordt geregeld maar door familie, dan gelden vanaf maandag 23 maart a.s. de volgende regels: op maandag, woensdag en vrijdag kunt u uw was tussen 16.00 en 18.00 uur brengen en ophalen. Bij elke locatie staan in de entree 2 karren. Zorg dat de naam, afdeling en kamernummer duidelijk op de waszak staan.

Ik regel het wasgoed voor mijn vader, moeder, familie, naaste. Hij/zij is nu besmet met het coronavirus. Mag ik de was blijven doen?
Jazeker. Gebruik voor besmet wasgoed een aparte waszak en was dit op minimaal 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
Zorg dat de naam, afdeling en kamernummer duidelijk op de waszak staan.

Stel dat ik mijn vader, moeder, familie, naaste ophaal en in huis neem, kan dat?
Let op: hier zitten veel consequenties aan op het gebied van zorg continuïteit voor uw familielid, veiligheid van cliënten en medewerkers, medische eindverantwoordelijkheid. Wij adviseren dit ten strengste niet te doen al lijkt dat voor de korte termijn een goede oplossing. Uw contactpersoon zal u nader kunnen informeren over de gevolgen van een dergelijke wens.

Mijn vader, moeder, familie, naaste wil een rondje lopen, mag dat?
Natuurlijk doen wij datgene wat nodig is. Wij zien er ook ten behoeve van de gezondheid op toe dat uw vader, moeder, familie en of naaste voldoende buiten komt. Dit zal op het terrein van Norschoten zijn en niet daar buiten. Verder dan ons terrein kunnen wij onze verantwoordelijkheid niet nemen. Dat heeft ook consequenties. Dat klinkt streng, maar de gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop.

Mogen wij een attentie afgeven voor onze familie en naasten?
Iets afgeven bij de locatie kan altijd. Als u aanbelt komt een medewerker zo snel als mogelijk naar u toe om het in ontvangst te nemen. Ook bij het in ontvangst nemen, houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Dus voldoende afstand, minimaal 1,5 meter en geen fysiek contact. Wat u komt afgeven graag op de grond plaatsen en vervolgens een stap naar achter.

Mag ik als leverancier blijven bezorgen?
Leveranciers zijn of worden geïnformeerd over het afgeven van goederen. Goederen worden zoveel mogelijk buiten de muren van Norschoten afgeleverd.

Mijn vader, moeder, familie, naaste heeft medicatie nodig, mag ik dat komen brengen?
Uiteraard. Ook hiervoor geldt dat als u aanbelt een medewerker het in ontvangst neemt. Ook bij het in ontvangst nemen, houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Dus voldoende afstand, minimaal 1,5 meter en geen fysiek contact. Wat u komt afgeven graag op de grond plaatsen en vervolgens een stap naar achter.

Mag ik alstublieft bij mijn vader, moeder, familie, naaste blijven slapen?
Wij begrijpen uw vraag zo goed, maar nee. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor al onze cliënten. We houden ons dus strikt aan de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid.

Voor alle algemene vragen over corona verwijzen wij u naar de site van het RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Ook onze brancheorganisatie Actiz heeft een veelgestelde vragen lijst waar wij u graag naar verwijzen: https://www.actiz.nl/nieuws/qa-omtrent-aangescherpte-bezoekregeling-verpleeghuizen

Deze vraag en antwoordenlijst actualiseren wij regelmatig.

25 mei 11.00 uur

Nieuwsarchief