Nieuws

Van Norschoten
02 juli 2020

Verdere verruiming bezoek

In de afgelopen weken zijn de bezoekmogelijkheden op alle locaties van zorgorganisatie Norschoten steeds een beetje verder verruimd. Stapsgewijs ontvingen onze cliënten meerdere bezoekers op meerdere momenten in de week. Of, en zo ja hoe vaak, bezoek aan cliënten mogelijk is, wordt altijd besproken door arts, praktijkverpleegkundige en leidinggevende. Het welbevinden en de gezondheid van onze cliënten staat bij onze adviezen voorop.

Onze deuren verder open

Wij hebben de ervaringen van het steeds meer toelaten van bezoekers geëvalueerd. Mede doordat bezoekers zich aan de gestelde bezoekregels en hygiënemaatregelen houden, kunnen wij ook deze uitbreiding positief afsluiten en onze deuren verder openen voor bezoekers.

Volgende fase

Met ingang van maandag 6 juli a.s. is Norschoten klaar voor de volgende fase. Dit betekent dat bijna al onze cliënten weer onbeperkt bezoek mogen ontvangen. Wel vragen we bezoekers vooral op rustige tijden te komen en bijvoorbeeld niet tijdens een maaltijd familie of naasten te bezoeken. Hoewel dit misschien lijkt op de periode van voor de coronacrisis, zijn er toch nog enkele restricties. Zo mogen er nog steeds maximaal twee bezoekers gelijktijdig ontvangen worden in het appartement van een cliënt. Dit hoeven geen aangewezen, vaste bezoekers meer te zijn. Binnen de muren blijven alle hygiënemaatregelen van kracht en is het meenemen van een huisdier of het meebrengen en nuttigen van consumpties nog steeds niet toegestaan. Wij volgen hierin de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Bezoekers vragen wij bij binnenkomst op de locatie zijn of haar naam in te vullen met daarbij een telefoonnummer. Deze registratie is niet in te zien door andere bezoekers. Wij gebruiken dit mocht na een eventuele uitbraak van het coronavirus contact- en brononderzoek nodig zijn. Omdat bezoekers weer binnen de muren van Norschoten welkom zijn, vervalt met ingang van 6 juli a.s. de mogelijkheid tot tuinbezoek in onze ontmoethofjes.

Blij en bezorgd

Zorgorganisatie Norschoten is blij dat de deuren steeds een beetje verder opengaan. Maar naast blijdschap is er ook nog steeds zorg. We doen er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden maar beseffen ook dat met de verdere versoepeling het risico op een besmetting toeneemt. We kijken er naar uit iedereen weer te mogen verwelkomen, maar vragen ook dringend: neem alstublieft uw verantwoordelijkheid en blijf thuis als u zich niet lekker voelt. Eenmaal binnen vragen wij bezoekers om écht de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Alleen als wij sámen onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen wij onze deuren voor bezoekers open houden.

Nieuwsarchief