Nieuws

Van Norschoten
30 juni 2020

Verruiming bezoek na 1 juli

Op 24 juni jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie aangekondigd dat bezoek aan cliënten in ​​verpleeghuizen weer onbeperkt mogelijk is als er geen corona-verdenkingen of
-besmettingen bekend zijn.

Zorgvuldigheid voorop
Ook zorgorganisatie Norschoten staat positief tegenover deze verruiming. Dat doen wij nadat wij de huidige fase van de bezoekregeling (fase twee) goed hebben geëvalueerd. Deze evaluatie doen wij per locatie op 2 en 3 juli. Dat is exact 14 dagen ná de start van deze fase.

Deuren verder open
Als de uitkomst van de evaluatie positief is, breiden wij de bezoekmogelijkheden verder uit. Uiteraard nemen wij dit besluit weloverwogen en staat de gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers voorop. Eerste contactpersonen worden begin juli opnieuw geïnformeerd over de verruiming van de bezoekmogelijkheden.

Nieuwsarchief