Nieuws

Van Norschoten
10 juni 2020

Verruiming bezoekregeling ná 15 juni 2020

Op dit moment is het voor onze cliënten mogelijk één vaste bezoeker te ontvangen op één of twee momenten per week. Vanaf 15 juni a.s. mogen bewoners van verpleeghuizen die vrij zijn van corona, meer dan één bezoeker ontvangen. Dit heeft premier Rutte op de persconferentie van 3 juni bekendgemaakt.

Effecten goed in beeld

Zorgorganisatie Norschoten verruimt per 15 juni a.s. de bezoekmogelijkheden nog niet volledig. Reden hiervoor is dat wij eerst de effecten van het bezoek in de afgelopen weken goed in beeld willen hebben. We inventariseren de effecten per locatie. We willen maatwerk leveren en de verschillen per locatie zijn soms groot. Als er geen bijzonderheden zijn en de effecten nihil, verruimen wij de bezoekmogelijkheden. Bij ons besluit staat de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers voorop. Zodra wij de bezoekmogelijkheden verruimen, worden de eerste contactpersonen en familieleden hierover persoonlijk geïnformeerd. Uiteraard blijft het mogelijk om cliënten te bezoeken in onze ontmoethofjes in de tuin.

Nieuwsarchief