Nieuws

Van Norschoten
19 mei 2020

Versoepeling maatregelen bezoek en verruiming dagbesteding

Versoepeling maatregelen bezoek 

Op dinsdag 19 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat met ingang van 25 mei a.s. de bezoekregeling aan verpleeghuizen wordt versoepeld.

De versoepeling van de bezoekregeling maakt Zorgorganisatie Norschoten blij maar ook bezorgd. Blij voor cliënten en familie dat weerzien straks ook binnen de muren van Zorgorganisatie Norschoten weer mogelijk is. Maar ook bezorgd, want onze cliënten zijn en blijven kwetsbaar. Op dit moment bekijken we hoe, op welke locatie(s), per wanneer én onder welke voorwaarden we bezoek aan cliënten ook binnen de muren van Norschoten weer kunnen toestaan. Contactpersonen en/of familie worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Verruiming dagbesteding 

De dagbehandeling binnen Zorgorganisatie Norschoten is sinds deze week weer opgestart. We bieden in aangepaste vorm noodopvang aan voor cliënten die sterk achteruitgaan of waar het thuis voor de cliënt of de mantelzorger te zwaar wordt. In de komende weken wordt dit verder uitgebouwd. Betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Nieuwsarchief