Nieuws

Van Norschoten
06 mei 2020

Voorzichtig positief

In de media lezen we dat door het coronavirus het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen fors hoger ligt dan normaal. Bij Zorgorganisatie Norschoten zijn in de maand maart van dit jaar hetzelfde aantal cliënten overleden als in dezelfde maand vorig jaar. In april ligt dit aantal iets hoger, maar niet fors hoger. Voorop staat dat elk overlijden intens verdrietig is.

Veel cliënten herstellen

Binnen Norschoten herstellen meer cliënten dan dat er overlijden. Dat stemt ons positief. Ook zien we in de laatste twee weken dat het aantal verdenkingen en besmettingen onder cliënten afneemt. Dit komt enerzijds door de strenge hygiënemaatregelen en anderzijds door het strenge bezoekbeleid. Het niet mogen ontvangen van bezoek blijft ons pijn doen. Maar wij voelen ons verantwoordelijk voor ál onze cliënten en medewerkers. Wij volgen daarom strikt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en het kabinet zolang dit nodig is. Hoe moeilijk en pijnlijk ook.

Dag zo fijn mogelijk

Ondanks dat we weten dat niets het persoonlijke contact kan vervangen, zijn wij blij dat we een aantal alternatieve mogelijkheden kunnen bieden om familie en cliënten met elkaar in contact te brengen of elkaar even te ontmoeten.

Vrij van corona

Op dit moment zijn bijna alle locaties van Norschoten (weer) corona-vrij. Eerste contactpersonen en familie worden regelmatig geïnformeerd over de situatie op de diverse locaties. Als de situatie stabiel blijft, staan wij weer open voor nieuwe opnames. Wel melden wij hier direct bij dat het een momentopname is en we voorzichtig positief zijn. We blijven alert en bij een verdenking van besmetting treedt het corona-protocol direct weer in werking.

 

 

Nieuwsarchief