Nieuws

Van Norschoten
28 juli 2015

VWS accepteert pilotproject van Norschoten

Goed nieuws voor Norschoten en haar cliënten. Het ministerie van VWS heeft het voorstel van Norschoten opgenomen in het programma Waardigheid & Trots. Het ministerie vindt dat het projectvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, bezien door de ogen van de cliënt. Met het programma Waardigheid & Trots daagt de overheid verpleeghuiszorglocaties uit om vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.                    

Pilot ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’
Dat de cliënt de regie heeft vanaf het moment dat hij zorg wil ontvangen via Norschoten, is waar het om draait in de pilot die nu is geaccepteerd. Norschoten wil daarbij dat niet het Centrum Indicatiestelling Zorg, maar de (wijk)verpleegkundige de zorgindicatie afgeeft en met de cliënt bespreekt welke financieringsvorm het beste bij hem/haar past. Dit heeft als voordeel dat er minder schijven nodig zijn in het proces bij indicatie, waardoor de cliënt sneller zijn passende zorg krijgt.

Rol voor familie en directe sociale netwerk
Een tweede speerpunt van de pilot is dat de familie en het directe sociale netwerk ook zijn rol blijft behouden en samen met de betreffende cliënt en de medewerkers van Norschoten vorm geven aan aanvullende zorg, welzijn en behandeling. Het doel hierbij is om de eigen leefstijl zo goed mogelijk in stand te houden. Het behoud van bestaande relaties en ondersteuning, maar waarbij oog is voor de belasting van de mantelzorgers, vraagt aandacht. Voor de communicatie wordt het netwerkberaad ingevoerd dat als de cliënt thuis blijft wonen dan ook thuis plaatsvindt, met cliënt en familie of sociaal netwerk. Als de cliënt gaat verhuizen naar een locatie van Norschoten, vindt het overleg aldaar plaats.

Zorgplan
Dit netwerkberaad resulteert in een definitief zorgplan waarin duidelijke taken worden verdeeld, risico’s en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden besproken en vastgelegd. Norschoten wil graag dat er geen onderscheid is in beleving door familie, waar de cliënt ook woont. Het is de bedoeling dat familie zich waar dan ook thuis voelt en Norschoten aanvullende zorg, welzijn en behandeling aanbiedt.

Regelruimte
Om deze pilot uit te kunnen voeren, werkt het ministerie mee door het geven van regelruimte en het versoepelen van eisen. Een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) wordt geformuleerd, waarmee Norschoten en zijn medewerkers de vrijheid krijgen om op eigen wijze de professionaliteit vorm te geven, gebaseerd op de wens van de cliënt. In afwachting van het afgeven van de AmvB (verwachting per januari 2016) bereidt Norschoten zich voor op de invoering van de nieuwe werkwijze.

Nieuwsarchief