Nieuws

Van Norschoten
23 juni 2022

Wetenschap hoog in het vaandel bij Zorgorganisatie Norschoten

Sinds 2020 heeft Zorgorganisatie Norschoten een eigen wetenschapscommissie. Wetenschappelijk onderzoek is nodig voor de verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg. Het is nodig voor het verbeteren van diagnostiek en voor de behandeling van de ouder wordende mens. Met wetenschappelijk onderzoek draagt Norschoten actief bij aan de ontwikkeling van de geriatrische zorg. Norschoten doet dit onder andere door samen te werken met universitaire kennisinstituten, door mee te werken aan landelijke onderzoeksprojecten, door zelf wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren en door de opgedane kennis te implementeren in de praktijk.

En met resultaat: Norschoten tot in de VS
Of Norschoten resultaten boekt? Jazeker. Een prachtig voorbeeld hiervan is de masterthesis van Jannet Vellekoop, verpleegkundig specialist bij Norschoten. Het onderzoek is een impuls voor verbeteringen in de kwaliteit van palliatieve zorg voor bewoners met dementie. Publicatie van deze thesis is opgenomen in het vakblad voor verpleegkundig specialisten in de VS.

Kennis en praktijk verbinden
Wetenschap zorgt er voor dat de zorg zichzelf steeds kan verbeteren. De zorg geeft op haar beurt maatschappelijke relevantie aan de wetenschap. Praktijk en wetenschap zijn dus altijd met elkaar verbonden. We streven naar een continue verbetering van de zorg. Zorgt dat leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en chronisch zieken die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Als vliegwiel tussen praktijk en wetenschap heeft Norschoten sinds kort een Science Practioner in dienst. Dé vraagbaak voor medewerkers en studenten over het doen van onderzoek.

Nieuwsarchief