Nieuws

Van Norschoten
24 oktober 2019

Zorg onder één dak dichterbij door uniek netwerk

Op 16 oktober jl. is een flinke stap gezet naar de realisatie van een gezondheidscentrum c.q. buurtziekenhuis in Barneveld. Na de getekende intentieovereenkomst eind vorig jaar, bespraken Zorgorganisatie Norschoten, Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Stichting OWZ De Burgt, Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Welzijn Barneveld en gemeente en inwoners van Barneveld, deze middag uitgebreid de behoefte en het aanbod aan zorg in Barneveld. Wat gaat goed, waar liggen uitdagingen en wat vraagt dat van de samenwerkende partijen. Met als uiteindelijk doel dat inwoners van Barneveld in de toekomst voor zorg terecht kunnen bij verschillende aanbieders dichtbij huis, afgestemd op hun eigen behoefte. En dat alles onder één dak.

Klaar voor de toekomst
Het aantal inwoners in Barneveld groeit de komende jaren door naar circa 70.000 inwoners in 2035. Het aantal mensen van 75 jaar of ouder verdubbelt en de kwetsbaarheid van deze groep mensen neemt toe. Tel daarbij op het langer zelfstandig wonen, de toenemende eenzaamheid en toekomstige ziektebeelden, en je begrijpt dat de zorgvraag verschuift en toeneemt. Om niet alleen nu maar ook in de toekomst goede, persoonlijke en betaalbare zorg te kunnen geven, is het nodig zoveel mogelijk partijen te betrekken en met elkaar na te denken hoe deze op alle ontwikkelingen een passend antwoord kunnen bieden.

Juiste zorg op juiste moment
Op 16 oktober kwamen maar liefst 100 mensen van diverse organisaties bijeen om met elkaar na te denken over de toekomstige behoeften en wensen rond zorg in Barneveld. Aan de hand van praktijkvragen, goede voorbeelden, opgedane ervaringen en prognoses op het gebied van ziektebeelden en leeftijdsverwachtingen. Met elkaar werden ervaringen uitgewisseld en nagedacht over de beste oplossingen aan de hand van een fictieve casus.

Zo werd een levenscoach genoemd, iemand die op basis van goed luisteren en kennis van het zorg- en welzijnslandschap een goede verbinding kan leggen tussen behoefte van de inwoner en de beste oplossing. Een andere tip was het preventiepunt, digitaal en dichtbij huis, waar ouderen laagdrempelig naar toe kunnen om gezond te blijven en hun gezondheid te bevorderen.
De deelnemers werden daarbij uitgenodigd om mee te denken bij die tip die hem of haar het meest aansprak en waaraan hij/zij een inhoudelijke inbreng kan geven.

Na de bijeenkomst was iedereen het over één ding eens: het transmuraal gezondheidscentrum voorziet in een toekomstige behoefte en moet er komen!

De ontwikkeling van het transmuraal gezondheidscentrum Barneveld is een initiatief van Zorgorganisatie Norschoten, Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Stichting OWZ De Burgt, Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Welzijn Barneveld en gemeente en inwoners van Barneveld

Nieuwsarchief