Nieuws

Van Norschoten
10 december 2020

Zorgorganisatie Norschoten participeert in Gezondheidshuis Barneveld

Eén loket voor inwoners Barneveld

Barneveld wordt steeds groter. De gemeente groeit naar zo’n 70.000 inwoners in 2035. Het voorzieningenniveau moet daarop aansluiten. Met naadloos samenwerken willen wij samen met OWZ de Burgt en Ziekenhuis Gelderse Vallei een betere gezondheid, welbevinden en veiligheid bereiken voor alle inwoners van Barneveld. Het wordt een unieke plek waar zorgprofessionals en inwoners elkaar ontmoeten. Barnevelders krijgen daarmee dicht bij huis de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional.

Resultaten
In het Gezondheidshuis Barneveld komt veel aandacht voor leefstijl. Zowel behandeling, revalidatie en herstel als eerste- en tweedelijnszorg zijn straks onderdeel van het huis. Net als dagactivering, dagbesteding, welzijn en diagnostiek. Het is een greep uit het toekomstige brede aanbod. Het initiatief moet er daarnaast voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In ieder geval waar dat kan. Opnames in het ziekenhuis willen we zoveel mogelijk voorkomen en daarnaast de opnameduur verlagen.

De inwoner centraal
Het doel is dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten en administratieve rompslomp wordt voorkomen. De zorg- of ondersteuningsvraag van inwoners staat echt centraal. Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar een fysieke plek waar het gezondheidshuis gerealiseerd kan worden. Een online versie is er al: www.gezondheidshuisbarneveld.nl. De website breiden we in de komende maanden verder uit met informatie.

Nieuwsarchief