Organisatiebuddy – interne oproep

Medewerkers zijn doorslaggevend bij het ondersteunen van cliënten met hun (hoog)complexe vragen voor zorg en behandeling. Het welbevinden van de cliënt staat daarbij centraal. Om de ambities van Norschoten te kunnen (blijven) waarmaken is niet alleen het aantrekken, maar zeker ook het behouden van goed personeel doorslaggevend.

Toegevoegde waarde

Daarom is het van belang om te blijven investeren in goede medewerkers, die duurzaam verbonden blijven aan Norschoten. Personeelsverloop is niet alleen kostbaar, maar door verloop gaat ook veel kennis verloren. Belangrijk is om talenten voor Norschoten te behouden. De organisatiebuddy is hierin van toegevoegde waarde. Het is een nieuwe functie binnen Norschoten en vormt de schakel tussen de nieuwe medewerker en de organisatie.

Sleutelrol

De organisatiebuddy is er op gericht om de begeleiding en aandacht voor nieuwe medewerkers te versterken en borgen. Doelstelling is het reduceren van ongewenste uitstroom en behoud van nieuwe medewerkers. De organisatiebuddy heeft hierin een sleutelrol door nieuwe medewerkers goed te ontvangen, begeleiden en coachen. Betrokkene is vast aanspreekpunt voor de nieuwe medewerker en procesbewaker rondom het introductiebeleid. De organisatiebuddy maakt de nieuwe medewerker wegwijs in de systemen die door Norschoten worden gebruikt.

Vast aanspreekpunt

Als vast aanspreekpunt voor de nieuwe medewerker ontzorgt de organisatiebuddy de werkvloer/stafafdelingen en organiseert een warm welkom. Hij/zij is nauw betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van het onboarding-/introductiebeleid. Dit beleid en de organisatiebuddy zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen ervoor dat: medewerkers sneller productief zijn; zich meer betrokken voelen en de organisatie minder snel verlaten. De organisatiebuddy is, samen met organisatiebuddy’s van andere deelnemende organisaties, onderdeel van een lerend netwerk. In dit netwerk worden, onder leiding van een extern projectbegeleider, ervaringen met elkaar gedeeld met als resultaat een win – win situatie.

Ben jij die vernieuwer die graag inhoud wil geven aan een nieuwe functie die er toe doet? Reageer! Deze week (week 51) wordt de vacature op de site geplaatst.

Wil je alvast meer info? Neem dan contact op met Edwin Verstege (personeelsadviseur): edwin.verstege@norschoten.nl