Revalidatie

Na ziekenhuisopname, vaak als gevolg van een operatie, ernstige ziekte of ongeval, wilt u zo snel mogelijk naar huis. Terug naar uw vertrouwde omgeving. Soms is er dan nog revalidatie nodig. Ook daarvoor kunt u bij Norschoten terecht.  Wij bieden deskundige revalidatiezorg. Tijdens een intensieve periode van behandelingen streven we samen met u naar een goed herstel.

Wij bieden 2 vormen van revalidatie:

Revalidatie thuis
Veel  mensen willen graag thuis revalideren, zo snel mogelijk terug naar de vertrouwde omgeving. In een aantal gevallen is dat mogelijk. Norschoten, biedt samen met de thuiszorgorganisatie in Barneveld en omstreken de mogelijkheid om thuis te revalideren; zorg en behandeling thuis in één pakket!

Voor revalidatie thuis komen volwassenen in aanmerking, die meer dan een vorm van therapie en thuiszorg nodig hebben. Veelal gaat het om meerdere aandoeningen, grote operaties en /of ziekten naast de neurologische aandoeningen of orthopedische aandoeningen.