Opnamegesprek, MDO en ontslaggesprek

Uw verblijf starten we met een opnamegesprek. Gedurende uw verblijf zullen er ook multidisciplinaire overleggen (MDO) plaatsvinden en een ontslaggesprek als uw revalidatieperiode bij ons eindigt.

Opnamegesprek

Als u wordt opgenomen op de afdeling revalidatie van Norschoten dan krijgt u een opnamegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het reilen en zeilen op de afdeling. Dit gesprek wordt met u gehouden door een verpleegkundige of een verzorgende van de afdeling.

Gesprek met arts en verzorgende na 1e MDO

MDO staat voor multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg wordt uw behandeling besproken door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij uw revalidatietraject. De arts is ook aanwezig tijdens het MDO. De arts bespreekt vervolgens het revalidatieproces met u en uw eerste contactpersoon, zoals dat in het MDO is besproken. In dit gesprek komen aan de orde:

  • de einddoelen die gehaald moeten worden
  • ontslagdatum
  • de vorderingen die u maakt tijdens de therapie
  • veranderingen die in de thuissituatie nodig zijn
  • aanvragen van thuiszorg bij ontslag.

Ontslaggesprek

Dit gesprek vindt plaats vlak vóór uw ontslag. Dan wordt er gekeken of alles is geregeld voor uw terugkeer naar huis. Het kan ook zijn dat u niet meer naar huis terugkeert. Dat zou een opname betekenen in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook dan vindt er een ontslaggesprek plaats.