Therapieën

Naast individuele therapie vinden er ook therapieën in groepsverband plaats.

Armstudio

Dit is het oefenen in groepsverband van de armen. Deze therapie is bedoeld voor mensen die revalideren na een CVA (hersenbloeding) of een schouderfractuur.

Valpreventie

  • Primaire valpreventie: gericht op het voorkomen van vallen in het algemeen.
  • Secundaire valpreventie: gericht op het voorkomen van nieuwe valincidenten van mensen die al één of meerdere keren gevallen zijn en dus een verhoogd valrisico hebben

Oefengroep

Tijdens de ontbijtgroep wordt gelet op zowel motorische als cognitieve vaardigheden. De ergotherapeuten richten zich specifiek op de handelingen die plaatsvinden tijdens het ontbijt en het inzetten van eventuele hulpmiddelen. Ook wordt gekeken naar het looppatroon en de balans, zowel in zittende als in staande houding, in combinatie met het uitvoeren van taken.

Cognitieve training

Cognitieve training is een methode om specifieke functies zoals geheugen, aandacht en dagelijks functioneren te trainen en achteruitgang te voorkomen.

Ambulante therapie

Na ontslag kan het zijn dat u een vervolgbehandeling nodig heeft. Ook daarvoor kunt u gebruik maken van de therapieën die aangeboden worden in Norschoten. Dit gaat om de volgende therapieën: valpreventie en cognitieve therapie. Dit wordt in overleg met u geregeld.