Uw revalidatieproces

informatie over uw revalidatie

Wanneer u bij Norschoten Revalidatie Barneveld komt revalideren,  krijgt u behandeling en zorg ineen. U wordt bij de revalidatie ondersteund en begeleid door een vast team van medewerkers. Verzorgenden en verpleegkundigen helpen, begeleiden en stimuleren u bij de dagelijkse handelingen.

Een multidisciplinair team, bestaande uit diverse therapeuten, oefent met u om ervoor te zorgen dat u zich thuis weer zelfstandig kunt redden. Door met verschillende therapeuten te werken wordt er vanuit diverse invalshoeken naar u gekeken. Daarmee behalen wij een optimaal resultaat om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer in uw vertrouwde omgeving kunt wonen.

Wat verwachten wij van u?

Dat u hetgeen u geleerd heeft tijdens de therapieën ook zoveel mogelijk zelf in de praktijk brengt op de afdeling. Kortom: dat u zelf leert revalideren! Denk daarbij aan zelf koffie of thee halen, zelf uw bed opmaken, u zelf verzorgen, oefeningen doen die u tijdens de therapieën heeft gekregen, zelfstandig naar het toilet gaan, enzovoort. Dit zijn, naast de therapieën, ideale trainingsmomenten voor u. Het verzorgend en verpleegkundig team is speciaal hierop getraind om u, indien nodig, daarbij te begeleiden.